Ryôsuke Mori Archive

Watch Trailer For ‘Kingdom’

Directed by: Shinsuke Sato Written by: Tsutomu Kuroiwa and Shinsuke Sato (based on the manga created by Yasuhisa Hara) Produced by: Kôji Hirano, Naoaki Kitajima, Shinzô Matsuhashi, Ryôsuke Mori Starring: Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, Masami Nagasawa, Kanna Hashimoto, Kanata Hongō, Shinnosuke Mitsushima, and Takao ...Read More